html website templates

T&E Sarajevo

PROJEKTOVANJE   SAVJETOVANJE   OUTSOURCING

Projektni biro

Mobirise

O nama

Projektni biro T&E d.o.o. je osnovan 2013.godine i kroz protekli period je stekao značajno iskustvo u izradi projektne dokumentacije za objekte visokogradnje, industrijske objekte kao i za rekonstrukciju i sanaciju objekata. Osnovna djelatnost je projektovanje konstruktivne faze objekata visokogradnje, savjetovanje, outsourcing za naše poslovne partnere u inostranstvu.

Mobirise

Misija i vizija

T&E posebnu pažnju posvećuje kontinuiranom razvoju saradnje sa nekoliko vodećih inžinjerskih firmi iz SR Njemačke. Zahvaljujući ovoj saradnji naša firma je stekla neprocjenjivo iskustvo u primjeni najnovijih naučnih i praktičnih metoda u savremenom inžinjerstvu.
Edukacije i konferencije koje je naš tim posjetio i koje posjećuje su dale veliki doprinos našoj kompaniji, te je uvijek u koraku sa savremenim izazovima kao što je BIM.

Naše usluge

Mobirise

Projektovanje 

Projektovanje konstruktivne faze svih vrsta objekata visokogradnje. T&E projektni biro izrađuje projekte betonskih, čeličnih i drvenih konstrukcija. U skladu sa potrebama investitora možemo ponuditi sljedeće usluge:
• izrada projektne dokumentacije za objekte visokogradnje i niskogradnje
• izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i sanaciju objekata
• revizija (kontrola) projekata u skladu sa važećom zakonskom legislativom.

Mobirise

Savjetovanje

Savjetovanje pri izgradnji svih vrsta objekata, tehnički pregled objekata, stručni nadzor, inžinjering, davanja konsultantskih usluga i vođenje projektantskog nadzora na izvođenju radova i objekata od prefabrikovanih, betonskih, armirano-betonskih, metalnih i drvenih konstrukcija. Obezbjeđujemo najefikasnija konstruktivna rješenja i pružamo stručne inženjerske usluge uz primjenu najsavremenijih saznanja iz ovih oblasti.

Mobirise

Outsourcing

Posebnu pažnju posvećujemo kontinuiranom razvoju saradnje sa nekoliko vodećih inžinjerskih firmi iz SR Njemačke. Zahvaljujući ovoj saradnji naša firma je stekla neprocjenjivo iskustvo u primjeni najnovijih naučnih i praktičnih metoda u savremenom inžinjerstvu. Našim partnerima nudimo kvalitetne crteže sa povoljnom cijenom i inžinjerskim pristupom radu uz sopstvenu kontrolu kvalitete. T&E projektni biro stavlja naglasak na kvalitet.

Realizirani projekti

Aktivnosti

BIM WORLD

BIM World MUNICH okuplja cijeli BIM ekosustav i predstavlja platformu za sve koji su uključeni u industriju. Bosna i Hercegovina zajedno sa BIM Alijasnom i kompanijom T&E d.o.o. Sarajevo koja je njena članica su bile dio ovogodišnje BIM WORLD platforme.

REVIT OBUKA

Uvijek u koraku sa savremenim tehnologijama. Uposlenici T&E d.o.o. Sarajevo organiziraju unutar firme uz pomoć vanjskih saradnika obuke za REVIT.

DUALNO OBRAZOVANJE

T&E d.o.o. Sarajevo je učesnik pilot projekta dualno obrazovanje u BiH i prisustvovali smo stručnoj konferenciji “Saradnja škola i firmi kao mjesta učenja”.

Naš tim

Firma trenutno zapošljava 27 zaposlenika i više spoljnih saradnika i konsultanata. Naši visokostručno obrazovani inžinjeri građevinske i arhitektonske struke, sa višegodišnjim iskustvom mogu riješiti i najzahtjevnije tehničke zahtjeve savremene gradnje. 

Tarik Turković 

dipl.ing.građ.
CEO

Danilo Šalvarica

dipl.ing.građ.

Selma Balta

dipl.ing.arh.

Ferida Medić

dipl.ing.građ.

Mirko Toholj

dipl.ing.građ.

Aida Hadžiselimović-Kurto

dipl.ing.arh.

    Azalea Abaspahić   

dipl.ing.građ.

Mirza Vučkić

dipl.ing.građ.

Emra Merdić

dipl.ing.građ.

Edin Grbić

ing.građ.

Hakija Čekić

ing.građ.

Nedžad Varajić

ing.arh.

Mirza Vuković

ing.građ.

Tarik Karasalihović

ing.građ.

Ramadan Hasanović

ing.građ.

Dino Ahmetbašić

ing.građ.

Sara Kečalović

ing.građ.

Mirza Sultić

ing.građ.

Dženana Huseinbašić

ing.građ.

Nermin Beridan

ing.građ.

Adnan Ajdinović

ing.građ.

Nermin Mulalić

ing.građ.

Senad Sadiković

građevinski tehničar

Nermin Hasanbašić

praksa

Marko Grlić

praksa

Dajana Cviko-Vičanović

kadrovska služba

          Ena Zilić              

kadrovska služba

Adresa:
Talirevića 13, 71000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

JIB: 4201937940009
RAIFFEISEN BANK
161-000-01118500-32


Telefon:
+387 61 505 056