PROJEKTOVANJE

Projektovanje konstruktivne faze svih vrsta objekata visokogradnje. T&E projektni biro izrađuje projekte betonskih, čeličnih i drvenih konstrukcija.

U skladu sa potrebama investitora možemo ponuditi sljedeće usluge:
– izrada projektne dokumentacije za objekte visokogradnje i niskogradnje
– izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i sanaciju objekata
– revizija (kontrola) projekata u skladu sa važećom zakonskom legislativom.

Uvjerenja smo da je naše stečeno iskustvo i naša posvećenost poslu odlična osnova za uspješnu realizaciju najzahtjevnijih projekata.