Naše aktivnosti

BIM WORLD

BIM World predstavio je rješenja koja su korisna za sve aspekte BIM-a (Building Information Modeling): više od 120 izlagača i više od 80 govornika predstavilo je pred 3.000 poslovnih posjetitelja u ICM-u u Münchenu 28. i 29. novembra 2017. godine, koje prilike i mogućnosti nudi BIM kao standard i pokretač za nove tehnologije.
BIM World MUNICH okuplja cijeli BIM ekosustav i predstavlja platformu za sve koji su uključeni u industriju. Bosna i Herecegovina zajedno sa BIM Alijasnom i kompanijom T&E d.o.o. Sarajevo koja je njena članica su bile dio ovogodišnje BIM WORLD platforme.

REVIT OBUKA

Uvijek u koraku sa savremenim tehnologijama. Uposlenici T&E d.o.o. Sarajevo organiziraju unutar firme uz pomoć vanjskih saradnika obuke za REVIT.

DUALNO OBRAZOVANJE

U razgovorima sa firmama, menadžerima ljudskih resursa i predstavnicima stručnih škola uvijek se iznova javlja potreba za saradnjom između dva mjesta učenja, firmi i škola te organizacije teorijske i praktične nastave. T&E d.o.o. Sarajevo je učesnik pilot projekta dualno obrazovanje u BiH i prisustvovali smo stručnoj konferenciji “Saradnja škola i firmi kao mjesta učenja” koja je održana 14.12.2017. u Sarajevu.