MISIJA I VIZIJA

T&E posebnu pažnju posvećuje kontinuiranom razvoju saradnje sa nekoliko vodećih inžinjerskih firmi iz SR Njemačke. Zahvaljujući ovoj saradnji naša firma je stekla neprocjenjivo iskustvo u primjeni najnovijih naučnih i praktičnih metoda u savremenom inžinjerstvu. Mi smo mlad tim koji kroz edukacije koje omogućava naša firma stiče znanja na području novih tehnologija kao što je BIM. Edukacije i konferencije koje je naš tim posjetio i koje posjećuje su dale veliki doprinos našoj kompaniji da je uvijek u koraku sa savremenim izazovima. T&E projektni biro stavlja naglasak na kvalitet. Naš cilj je da partnerima pružimo kvalitetne crteže, nacrte i planove sa povoljnom cijenom i inžinjerskim pristupom radu uz sopstvenu kontrolu kvalitete i da omogućimo izradu projekata pomoću najnaprednijih tehnolgija. Konstantno radimo na produbljivanju naših veza u cilju razvoja saradnje u svim segmentima projektovanja.