DŽAMIJA BEGLUCI

PROJEKAT: DŽAMIJA BEGLUCI

LOKACIJA: Derventa

ZADACI: Statika, izrada planova oplate i armature