STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT SA PODZEMNOM GARAŽOM

PROJEKAT: STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT SA PODZEMNOM GARAŽOM

LOKACIJA: Sarajevo

ZADACI: Predstatika