KUĆA ŠIROKAČA

PROJEKAT: KUĆA ŠIROKAČA

LOKACIJA: Sarajevo

ZADACI: Statika, izrada planova oplate i armature