KUĆA U TEŠNJU

PROJEKAT: KUĆA U TEŠNJU

LOKACIJA: Tešanj

ZADACI: Statika, izrada planova oplate i armature