STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT SARAJEVO

PROJEKAT: STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT SARAJEVO

LOKACIJA: Sarajevo

ZADACI: Statika, izrada planova oplate i armature