PORODIČNO STAMBENI OBJEKAT

PROJEKAT: PORODIČNO STAMBENI OBJEKAT

LOKACIJA: Sarajevo

ZADACI: Statika, izrada planova oplate i armature