POSLOVNO STAMBENA ZGRADA DALMACIJA

PROJEKAT: POSLOVNO-STAMBENA ZGRADA DALMACIJA

LOKACIJA: Dalmacija

ZADACI: Statika, izrada planova oplate i armature