PROJEKAT ADAPTACIJE TAVANSKOG U STAMBENI PROSTOR

PROJEKAT: ADAPTACIJA TAVANSKOG U STAMBENI PROSTOR

LOKACIJA: Sarajevo

ZADACI: Statika, izrada planova oplate i armature