VILA HADŽIĆI

PROJEKAT: VILA HADŽIĆI

LOKACIJA: Sarajevo

ZADACI: Statika, izrada planova oplate i armature