VILLE NJEMAČKA

PROJEKAT: VILLE NJEMAČKA

LOKACIJA: München

ZADACI: Izrada planova oplate i armature